Aksjon stem klimasinkene ut av Stortinget

Nå haster det med klimaomstilling og å avslutte oljealderen!

  • FNs generalsekretær António Guterres sier på bakgrunn av Klimapanelets siste sjokkerende rapport at dette er «kode rød» for menneskeheten. Alarmklokkene er øredøvende, og bevisene er uomtvistelige. Rapporten må bli «dødsstøtet for kull og fossile energikilder». 
  • Verdens energibyrå, IEA, sier i sin Net zero by 2050 report at fra i dag av (mai 2021) må det være stopp i investeringer i ny fossil energiforsyning.